Posted in BERITA

PEMBINAAN MAJELIS GKPS PEKALONGAN DAN TEGAL

Salah sada program kerja i GKPS Resort Yogyakarta aima pembinaan majelis pakon parhorja bani ganup jemaat na adong. Sadalan  hujai iadongkon do Pembinaan Majelis pakon…

Continue Reading PEMBINAAN MAJELIS GKPS PEKALONGAN DAN TEGAL
Posted in AMBILAN

MANGGOLUH LAHO MANGIDANGI TUHAN

Lahoan ni Apostel 20:21-31 Parlobeini Ambilan on aima hasaksian, podah pakon singat-singat ni apostel Paulus hubani sintua-sintua na hun Epesus. I Miletus do ipadas hatani…

Continue Reading MANGGOLUH LAHO MANGIDANGI TUHAN
Posted in BERITA

MANJALO TOHONAN HASINTUAON I GKPS BANJAR MASIN

Bani ari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skp. 09.30 WITA marianani GKPS persiapan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Resort Kalimantan Tengah diadongkon do Ibadah Minggu sekaligus…

Continue Reading MANJALO TOHONAN HASINTUAON I GKPS BANJAR MASIN