download disini=>> TATA IBADAH j-50 SM GKPS

TATA IBADAH

PESTA JUBILEUM KE-50 SEKOLAH MINGGU GKPS

(Parroh ni Tonduy Napansing)

Minggu, 20 Mei 2018

 

 

TEMA:
Ibohali Manghobaskon Horja na Madear. (2 Timoteus 3:17)

SUB TEMA:
Bobai ma Kuria in Gabe Paridop ni Uhur Songon Kristus Paridop ni Uhur in Tarlobih Hubani Halak na Musil, na Marsitaronon  pakon na Ibagas Odoh-odoh (Jeremia 29:7; Lukas 4:18-19).

 

 

 1. Dilo-dilo Laho Marsombah:

 

 1. Prosesi

(Petugas ibadah masuk hu ruangan gareja janah i lobei ni barisan  prosesi, haganupan dakdanak SM mandodingkon Jubileumirik mangangkat bendera logo Tahun Diakonia GKPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Praeludium

(Kuria Mandodingkon “Mari Masuk”)

Mari masuk, mari masuk

Masuk hatiku, ya Yesus

Datang s’karang, datang tinggal

Dalam hatiku, ya Yesus

 

 1. Kebaktian
 2. VotumIntroitusTonggo                    (Jongjong Kuria)
 3. Ibagas goran ni Naibata bapa pakon Tuhan Jesus Kristus ampa Tonduy Napansing Sitompa langit pakon tanoh on. Amen

Tapi jaloonnima ma hagogohon ni Tonduy Na pansing na sogop bennima, anjaha gabe saksingKu ma hanima i Jerusalem ampa i sab Judea ampa i Samaria ampa das hu ujung ni tanoh on. Napuji ma Tuhanta na dob manguseihon TonduyNi hu dunia on, ase lambin damei dunia on.

 1. Puji hita ma Tuhanta bai ganupan pambahenanNi, ai paridop ni uhur do Ia.
 2. Domma iberehon Ham hosah hagoluhan hubani jolma manisia na porlobei in ase manggoluh sidea; laho patorsahon dunia on ase gabe hasoman sahorja-Mu jolma in. Anggo ibuat Ham hosah ni jolma in, mulak do in gabe tanoh.
 3. Ramothon ham ma hosah hagoluhonnami, ase gabe hasoman sahorjaMu hanami laho patorsahon dunia on.
 4. Haleluya Haleluya Haleluya.

P+K.    (Mandodingkon Haleluya songon lagu Banggal Tumang do             HolongMu)

Haleluya,… haleluya,…. haleluya … amen…

Haleluya,… haleluya,…. haleluya … amen…

 1. Martonggo ma hita!

Tuhan, diateitupa ma Bamu na dob manguseihon Tonduy-Mu Tonduy Napansing in na totap mangurupi ampa mampargogohi hanami  mangkorjahon harosuh ni uhur-Mu. Nuan ipestahon hanami do Jubileum 50 Tahun Sekolah Minggu bani sab kuria-Mu GKPS. Urupi Ham ma hanami Tuhan ase boi hanami mardingat hinabanggal ni pambahenan ampa idop ni uhur-Mu bani pardalanan ni Sikolah Minggu GKPS humbani mungkahni das hubani panorang on. Pasu-pasu Ham ma haganup dakdanak  Sikolah Minggu ase boi gabe generasi na hinarosuhkon-Mu i dunia on. Ondos ma huBamu pamujionnami sonai  parsaorannami pakon Ham marhitei ibadah on ase marulih hanami bani pasu-pasu-Mu ibagas goran ni Anak-Mu Jesus Kristus Sipaluah hanami. Amen.                       (Hundul kuria)

 

 

 1. Mandoding Haleluya 195 : 1-2

Sai hupasangap tongtong ari on, bai goluhkon, bai goluhkon

Ai sai martumpu hanami tongtong, irumah on, i rumah on

Sonang do uhur marlajar ijon, gok do ambilan tangaron ijon

Nin homa doding sai tambah tongtong, megah au on, megah au on.

 

Seng dong ngolngolan uhurhu ijin, sonang ijin, sonang ijin.

Ai sai hurangan tongtong pinggolhin, sanggah ijin, sanggah ijin

Megah hanami mandoding ijin, rapkon hasoman mabuei ijin

Sai tong hudingat Tuhanku ijin, parholong in, parholong in.

 

 1. Titah
 2. Tangar hita ma Gantih ni Titah na sapuluh in aima na tarsurat bani: Markus 10 : 14-15 “Nini Jesus ma dompak sidea: Paturut hanima ma dakdanak in roh hu Bangku, ulang pandang hanima sidea, ai bani halak sisonin do harajaon ni Naibata. Na sintong do hatangkon bannima: Na so manjalo harajaon ni Naibata songon dakdanak, seng anjai masuk ia hujai”

Riap ma hita mangindo!

 1. Ham Tuhan Naibata pargogohi Ham ma au mangkorjahon hata-Mu ai.

P.K      Amen

 

 1. Mandoding Haleluya 192 : 1-2+5

Haholongi Siparmahan na dear maruhur in

Tuhan Jesus do mamorsan haganupan dousamin

 

Anggo kahou biri-biri na pinarmahan-Ni in

Ra matektek do iluh-Ni laho mangindahi in

 

Tuhan Jesus do hasoman ni ganup dakdanak in

Na tongtong marhulan-hulan pasangapkon goran-Niin

 

 

 

 

 1. Hasasapan ni Dousa (Jongjong Kuria)
 2. Sonaha ma uhur age pingkiranta anggo roh hulobei lobeini Tuhanta?
 3. Martoruh ni uhur janah borsih maruhur.
 4. Anggo sonai, martonggo ma hita mansopotkon dousanta!

Ham Tuhan na mangkaholongi  hanami, itandai Ham do hanami tingki jongjong nuan hanami i lobeiMu. Ibotoh Ham do ganup pasal hanami age tingki lang i rumah panumbahan-Mu on hanami. Ibotoh Ham do haganupan na ibagas pingkirannami ronsi haganup na isahapkon hanami ganup panorang.

SM             Ham Tuhan, itandai Ham do hanami. Bani pardalanan ni goluhnami buei do na lepak na  ihorjahon hanami. Gati do hanami taruyun bani na masa i lingkungannami. Parsahap ampa parlahounami pe gati do lang songon harosuh-Mu. Tuhan urupi Ham ma hanami sasap Ham ma dousanami. Bahen Ham ma hanami gabe niombah sibalosi  podah na madear.

 1. Tuhan ihatahon hataMu do hubani Bapa songon na tarsurat bani Efesus 6:4: Nasiam bapa, ulang pasoru-soru nasiam dakdanak nasiam; pagodang-godang nasiam ma sidea ibagas ajar ampa podah ni Tuhan in!

Bapa.          Tuhan, urupi Ham ma hanami, bere ham bannami pambotoh, ase boi ipagodang -godang hanami niombahnami, niombah ni kuriaMu bani dalan na hinarosuhkon ni uhurMu. Tuhan marpanganju ma Ham bannami sasap Ham ma dousa-dousanami.

Inang.          Tuhan, sai sauhur ma hanami pakon Bapa laho mangkorjahon hata-Mu ibagas uhur na marhabiaran huBamu, ase boi hanami gabe sitiruon bani niombahnami. Holong ma Ham bannami Tuhan, bai ganupan hahurangan nami, marpanganju ma Ham. Sasap Ham ma dousa -dousanami.

Pemuda/i.    Tuhan, gati do hanami lang intei bani visi pakon misinami bahasa pargoluhannami pe porlu do pataridahkon sada keteladanan hubani adek- adeknami. Hurang do homa hanami mambere didikan na sintong bani adek adeknami Sikolah Minggu. Tuhan, maidop ma Ham bannami, sasap Ham ma dousa-dousanami.

 

P.K          (Mandodingkon Haleluya 194 : 3)

Sonaha bahenonku maniru Tuhankin?

Gok dousa do uhurhu age angkulangkin

Urupi au, O Jesus sai sasap dousangkin

Suankon bai uhurhu holong ni atei-Mu

 1. Tuhan urupi Ham ma hanami, pardimata Ham ma hanami, marpangulaki ma uhurMu mangidah hanami. Sasap Hamma dousanami. Amen.

Tangar hita ma hata ni Naibata  bagah-bagah pasal hasasapan ni dousanta: “Jahowa, Jahowa do Naibata pardear layak anjaha paridop ni uhur, nanget manringis, anjaha gok holong ni uhur-Ni pakon habonaron-Ni, na pahotkon holong ni uhur-Ni hubani halak marribu-ribu, anjaha na manasap hajahaton, panlanggaran pakon dousa”  Hasangapon ma bani Naibata  i babou.

 1. PK. Amen                                                                       (hundul Kuria)

 

 1. Mandoding Haleluya 194 : 1-2

Sai sihol usihanku Ham Jesus Tuhankin bai

Toruhni uhurMu lamlamni Hata-Mu

sonaha bahennonku, lao mandalankon in

sai Ham ma aloTuhan, manolong au ijin

 

Sai sihol usihanku Ham Jesus Tuhankin,

Ganupan ningon saud Titahni Bapa in.

Sonaha bahenonku lao mandalankon in

Ai anggo lang Tuhanku manolong au ijin

 

 1. Ruji Ruji / Refleksi 50 Tahun Sikolah Minggu GKPS

(Hasaksian ni 3 halak mantan Sikolah Minggu GKPS ibasahon 3 halak Guru SM)

 

Kesaksian dr.Sortaman Saragih, SH, MARS

(Pengantar Jemaat GKPS Depok, Pendiri Rumah Sakit Citama Depok, Kepala Rumah Sakit GKPS Bethesda)

Saya telah mengecap pendidikan sekolah Minggu di GKPS Purba Tongah pada tahun 1970-an. Saya sangat senang dengan dunia sekolah minggu, saya aktif bersekolah minggu. Sekolah Minggu memotivasi saya memiliki moral dan beretika serta menuntun saya untuk lebih kreatif . Bagi saya pendidikan sekolah Minggu sangat besar manfaatnya karena pendidikan di  umum adalah relatif dan subjektif, akan tetapi apa kata Tuhan itulah yang menjadi ukuran sejati. Cerita yang disampaikan guru sekolah Minggu bagi saya sangatlah menarik. Saya sangat senang kalau sudah tiba hari Natal karena saya dapat memakain memakai baju baru. Tiga jam sebelum Natal rasanya saya tidak sabar lagi  untuk segera memakai baju baruku. Ibu saya membeli baju baru ke pekan Saribudolok dan tidak perlu mengikutkan saya untuk pergi membelinya, cukup mengukur leher saya sebagai ukuran badan saya.

 

Menurut saya, Sekolah Minggu adalah alat Tuhan meneruskan rencana-Nya di dunia ini. Sejarah kehidupan saya membuktikan bahwa, saya bisa seperti sekarang ini karna saya telah mengecap pendidikan yang baik sejak dari Sekolah Minggu, di gereja dan di sekolah. Saya sangat terkesan dalam mengikuti “Partumpuan Sekolah Minggu se-Resort dan se-Distrik. Saya merasa senang sekali  apalagi bisa terlibat dalam pertandingan katekhisasi, dan mendapat kejuaraan.

 

Pesan saya kepada anak sekolah Minggu: Masa sekolah minggu adalah pengenalan pertama akan Tuhan dan sangat menentukan bagi kehidupan. Kalau di Sekolah Minggu mantap, akan menentukan untuk langkah selanjutnya. Orang tua dan guru  sekolah minggu punya andil yang besar dalam pertumbuhan iman anak sekolah minggu. Selamat Jubileum 50 Tahun Sekolah Minggu GKPS.

 

Kesaksian Prof.DR. Bungaran Saragih

(Mantan Menteri Pertanian RI):

Au aima anak Sikolah Minggu HKBPS i Sarimatondang bani tahun 1950.  Sikolah Minggu bangku aima pendidikan pertama dob pendidikan i keluarga. Tongtong do tarpaima-ima ahu janah jajat na hurang podas do huahap jumpah ari Minggu  ase boi au use mangulaki marsikolah minggu. Na menarik bangku bani na marsikolah minggu aima suasanani, doding-dodingni pakon turi-turian na ipadas guru sikolah minggu. Sikolah Minggu huahapkon do songon sada keluarga besar apalagi inangku sandiri do gurungku. Manurut ahu, guru sekolah minggu aima orang-orang yang terbaik janah orang yang paling ulung  i jemaat laho mangajari dakdanak, janah huahapkon do sonaha guru sikolah minggu sangat pintar, kreatif  laho mangajari  doding-doding  sonai homa age turi-turian na humbani Bibel.

 

Sanggah kelas 6 au, domma boi huhafal janah hudodingkon haganup doding-doding na dong bani buku Haleluya, hubotoh do ayat-ayat ni haganupan. Anggo partonggoan keluarga hanami, au do mambobahon janah mangkatahon bait parlobei secara luar kepala age doding nomor piga, halani kebetulan au rosuh tumang mandoding. Manurut ahu, doding-doding na dong bani buku Haleluya ai sangat berkualitas do, baik syair bahasa Simalungunni, sonai homa age teologiani pakon lagu-laguni.

 

Masa Sekolah Minggu bangku aima masa keemasan na membentuk hadirionku humbani dakdanak ronsi das hubani sonari. Rosuh do au marsikolah minggu apalagi ma anggo marayat-ayat sanggah Natal ra do sampai 10 hali au tampil. Pangkorhon ni didikan i Sikolah Minggu, gabe anak na mandiri do au. Kalas 5 SD domma i Siantar au marsikolah janah boi do au marmasak sandiri janah cuci baju sandiri janah hu sikolah pe mardalan sandiri do au. I Siantar marsikolah minggu i GKPS Sudirman ma au janah gurungku aima Bibelvrow Zaide Sitopu janah ia ma homa guru idolangku halani pandei do homa ia mangajar sikolah minggu.

Pesanhu bani guru-guru Sikolah Minggu: Persiapkanlah diri dengan baik, kuasai materi, kuasai metodologi dan psikologi, gunakan alat peraga bani na mangajar sikolah minggu janah  buatlah sekolah minggu jadi menarik. Na paling penting homa  aima totap manjaga karakter yang baik i lobei ni dakdanak.Pesanhu hubani anak Sekolah Minggu: rajin ma nasiam marsikolah minggu, janah nikmatilah masa marsikolah minggu. Pesan hubani kuria: ulang bois duitta mamboli batu tapi pakei hita ma ai membangun sumber daya manusia (SDM), anak-anak do gareja masa depan, sidea do gareja na sasintongni. Sikolah Minggu boi do homa gabe media mengembangkon budaya Simalungun. Ulang iondoskon hita sikolah minggu pitah hubani guru sikolah minggu, tapi maningon do tarlibat jemaat sonai homa orangtua. Anggo maju sikolah minggu, maju ma homa kuria. Selamat Jubileum 50 Tahun Sikolah Minggu GKPS.

 

 

 

 

Kesaksian  DR Sarmedi Purba

(Pendiri Rumah Sakit Vita insani Pematang Siantar)

Tahun 1953 marsikolah minggu i Sondiraya do au bani gereja darurat i simpang dalan laho hu Sindarraya. Marosuh do au marsikolah minggu halani boi pajumpah pakon kawan-kawan. Sikolah Minggu do bohal pertama bangku laho marhaporsayaon pakon mananda Tuhan na ilanjutkon bani marguru haporsayaon. I sikolah Minggu ma au marsombah hubani Tuhan janah ibohali marhitei turi-turian na humbani Bibel.

 

Gurunami i Sikolah Minggu margantih-gantih do janah deba guru sikolah minggunami aima homa guru-guru SD i Sondiraya. Guru-guru sikolah minggu huidah serius janah pongkut do mangajari dakdanak sikolah minggu. Sanggah SD i Raya au, domma marguru malua au iajari Pdt. Jenus Purba Siboro pakon Pdt. A. Wilmar Saragih. Bibelvrow Zaide Sitopu pe dihut do gabe guru sikolah Minggungku.

 

Marhitei Sikolah Minggu do ahu ibentuk semakin dewasa janah mandiri baik ibagas na misir hu sikolah minggu sonai homa mangkorjahon haganupan horja na iparentahkon orangtua. Huja-huja pe lang porlu ihasomani orangtua. Bani sikolah minggu do semakin bertumbuh imanhu janah ipodahkon guru do ase bujur-bujur janah rajin hanami marlajar. Buei do hasomanhu sa-Sikolah Minggu na gabe tokoh janah buei do homa na gabe guru  bani buei sikolah.  Malas tumang do uhurhu marsikolah minggu apalagi anggo jumpah ma ari Natal. Huahapkon Sikolah Minggu do na membentuk kepribadianhu halani anggo pelajaran agama i sikolah lebih bersifat pengetahuan do hansa, tapi parlajaran i sikolah minggu lebih menempa diringku secara gerejawi ampa secara iman.

 

Pesanhu hubani guru sikolah minggu: Manfaatkanlah kemajuan teknologi audio visual bani na mangajari anak sekolah minggu, halani dakdanak sonari aima generasi millenium. Masa 0-10 tahun aima masa membentuk dakdanak halani ai manfaatkon ma masa ai laho menempa dakdanak bani pengajaran iman Kristen. Ulang sompat lewat masa ai sehingga domma mahol membentuk sidea. Selamat Jubileum 50 Tahun Sekolah Minggu GKPS

 

 1. Mandoding Haleluya 332:1-2

Ham Tonduy Na Pansing in, sai patoguh uhurhin

Sadokah bai goluhkon jolom Ham ma tangankon

Sai sonang do uhurhon manangihon Ham tongtong

Ai ni-Mu hu togu pe ho hu surga in use

 

Ham tongtong hasomankin, seng be ganggu uhurhin

Sanggah bai na golap in, tong ijaga Ham do au

Sai hutangar sora-Mu, sanggah na tarsosak au

Ai ni-Mu hu togu pe ho hu surga in use

 

 1. Manaksihon haporsayaon (Agenda)

 

 1. Acara Khusus
 • Mambasa Tonah ni Pimpinan Pusat GKPS
 • Puisi “Renunganku” ibasahon anak Sikolah Minggu (By. Pdt. Mannes Purba)
 • Tonggo Pangapition

 

 1. Mandoding KJ. 257 :1-3

Aku Gereja, kau pun Gereja, kita sama-sama Gereja

dan pengikut Yesus di seluruh dunia kita sama-sama Gereja.

Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya;

Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, Gereja adalah orangnya.

 

Aku Gereja, kau pun Gereja, kita sama-sama Gereja

dan pengikut Yesus di seluruh dunia kita sama-sama Gereja.

Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa,

lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga.

 

Aku Gereja, kau pun Gereja, kita sama-sama Gereja

dan pengikut Yesus di seluruh dunia kita sama-sama Gereja.

Di waktu hari Pentakosta Roh Kudus turunlah ke dunia;

G’reja disuruhNya membawa berita kepada umat manusia.

 

 1. Ambilan

 

 1. Galangan (Agenda)

(Tikki patumpu galangan irik mandodingkon “Betapa Hatiku”)

 

Betapa hatiku berterima kasih Yesus

Kau mengasihiku Kau memilikiku
Hanya ini Tuhan persembahanku

Segenap hidupku jiwa dan ragaku

Sebab tak kumiliki harta kekayaan

Yang cukup berarti Tuk ku persembahkan
Hanya ini Tuhan permohonanku

Terimalah Tuhan persembahanku

Pakailah hidupku sebagai alatMu, seumur hidupku

 

 1. Tonggo pakon Doding Galangan – Panutup-Pasu-pasu (Agenda)

 

 1. Post Ludium

 

 • Acara Perayaan Jubileum 50 Tahun Sekolah Minggu GKPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUISI :
 “Renunganku”

By. Pdt. Mannes Purba

 

Inang ….. Bapa ……

Saya berdiri di sini …. engkau yang menyaksikan

Ketika aku lahir … ketika aku belajar berjalan ….

Ketika aku jatuh … engkau yang menggendongku….

Engkau menyisir rambutku ….

Ku menerima suapan dari tanganmu inang ….

 

Kala itu aku mencoret dinding dengan kreasiku

Dalam khayal imajinasi dalam impian …

 

Terdengar olehku doa doamu …. inang….

Aku selalu mendengar doa doamu …. Bapa …

Menyebutkan nama kami satu persatu anak anakmu….

Kumerasakan  kasihmu inang ….

Kumerasakan kasihmu Bapa ….

 

Kini kami sedang  bertumbuh ….

Dibimbing orang tua ….

Dibimbing guru di sekolah …

Dibimbing guru sekolah Minggu ….

Kamipun selalu belajar tentang hidup dan kehidupan …..

 

Bapa … Inang …. serta guru guru yang kami kasihi …..

Kami hanya menerima dan belum bisa memberi ….

Berikanlah kami yang terbaik …. dari buah buah pikiran

Dan keteladanan …..

Kami masih belajar tentang kehidupan …..

“Sabar ma nasiam manganju hanami …….”

 

Bapa …. inang  serta guru guru kami ….

Semoga panjang umur …..

Berkat yang melimpah …..

Yakinlah …. suatu hari kelak kami akan berhasil ….

Menjadi generasi yang berguna….

Mewarisi kerajaan Allah …..

Selamat Jubileum sekolah Minggu GKPS ke-50

Amin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.