Ibadah Harian Keluarga GKPS
Selasa, 13 April 2021

1. Doding Haleluya No. 205:1

Hata ni Jahowa Sipadamei jolma, hagoluhan in
In malas ni uhur, na mangapoh uhur namarhoru in
Gogoh ni Naibatangkin, paluahkon na porsaya
humbai ganup dousa

2. Tonggo

3. Ayat Harian: Podah 5:1

Ale anakku, paruhurhon ma hapentaran na humBangku, anjaha pateleng pinggolmu hubani hauhuron na humBangku.
Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan.

4. Renungan

Nas hari ini mengajak kita untuk memperhatikan hikmat di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian. Hikmat dari Tuhan adalah kebutuhan utama dalam menjalani kehidupan karena cara pandang kita atas segala sesuatu seringkali bias bagaikan berjalan dengan titik buta (blind spot). Hikmat Tuhan akan menolong kita memandang segala sesuatu dengan benar. Orang yang mengabaikan nasihat dari hikmat Tuhan dapat kehilangan kebaikan dan kebenaran Tuhan atau sulit untuk kembali dari jalan kesesatannya. Hikmat Tuhan adalah bagaikan penjaga yang memelihara dan melindungi kita dari relasi yang tidak baik dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Waspadalah terhadap orang-orang yang hanya memanfaatkanmu untuk kepentingan mereka dan tidak pernah memperhatikan kepentingan orang lain serta kepentingan Tuhan.

Kita diingatkan agar memperhatikan dan mengarahkan telinga kepada hikmat dan kepandaian yang berasal dari Tuhan agar tidak tergelincir ke dalam jalan kesesatan dan kesia-siaan. Apabila kita tersesat kembalilah dengan segera ke jalan yang benar. Datanglah kepada Yesus memohon pengampunan dan memohon petunjuk untuk kehidupan baru. Jangan pernah berkompromi dengan tawaran yang belum tentu benar walaupun menjanjikan sesuatu hasil yang menggiurkan. Perhatikanlah hikmat Tuhan agar kita tidak ragu-ragu apakah kita telah melakukan hal yang benar. Dengan mendengar dan mempelajari hikmat Tuhan, maka hidup kita akan semakin bijaksana dan mampu mengambil keputusan yang tepat atas segala persoalan hidup.

Firman-Nya berkata: “Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit mana pun, yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku TUHANlah yang menyembuhkan engkau” (Keluaran 15:26).
Di atas segala sesuatu, perhatikan dan dengarkanlah suara Roh Kudus yang berdiam di dalam hati dan pikiranmu.
Allah telah menempatkan Roh Kudus-Nya dalam diri kita untuk menuntun kita ke jalan yang berisi hikmat. Oleh karena itu dengarkanlah petunjuk-Nya tentang apa yang benar dan peringatan-Nya tetang apa yang salah. Perhatikanlah dengan seksama karena Roh Kudus adalah sumber segala hikmat, kepandaian dan pengertian. Hikmat akan semakin bertumbuh dalam hidup orang yang taat dan patuh kepada pimpinan Roh Kudus.

Akhirnya, perhatikan dan camkanlah pengajaran dari para hamba Tuhan yang adalah utusan Allah kepada kita. Mereka adalah penghubung kiita dengan kebenaran Tuhan seperti dikatakan: “Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan TUHAN semesta alam” (Maleakhi 2:7). Maka bergiat dan bertekunlah dalam segala kegiatan dan persekutuan yang mengajarkan hikmat Tuhan. Dengan memperhatikan dan mendengarkan hikmat Tuhan saja maka hidup kita dimungkinkan untuk dibaharui demikian juga dengan pikiran dan perbuatan kita. Amin.

5. Doding Haleluya No. 207:1

Bere ham ma hatorangan, hapentaran mangarusi Hata-Mu
ampa mata na mangidah pakon uhur na mambotoh dalan-Mu
Ase tongtong mandompakkon, bohi-Mu hanai mardalan
ase igomgomi tonduy-Mu hanami.

6. Tonggo Ham Bapanami/Doa Bapa kami

Departemen Persekutuan GKPS