Hari: 8 Juni 2021

IBADAH HARIAN KELUARGA GKPS Selasa, 8 Juni 2021

Ibadah Harian Keluarga GKPS Selasa, 8 Juni 2021 1. Doding Haleluya No. 348:1 Sauhur sapanriah ma, ganup kuria in. Marhasadaon na dear, ibagas Tuhan in. Riap ma hita haganup, mamuji Tuhan rup. Mardamei marsiurupan, marsihaholongan. 2. Tonggo 3. Ayat Harian: Rom 12:17 Ulang ma balaskon nasiam na jahat balas ni na jahat; porluhon nasiam ma […]