Ibadah Harian Keluarga GKPS
Jumat, 8 Oktober 2021

1. Doding Haleluya No. 12:1-2 “O Jesus Panondang”

O Jesus Panondang i dunia on
Mulani na torang tangar hatangkon
Sai holong atei-Mu bai pardousa on
Ham ma mangapohi namarhoru on

Sasap Ham dousangku ale Tuhankin
halani daroh-Mu na madurus in
Ulang lang uhurhu lanjar soh Bamu
halani sahit-Mu pakon daroh-Mu.

2. Tonggo

3. Ayat Harian: Johannes 1:9

Panondang na sintong in, na manondangi ganup jolma do, na roh hu dunia on.
Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.

4. Renungan

Sejatinya kita lahir sebagai orang yang bersalah dan berdosa. Itu sebabnya kita berada di dalam kegelapan. Namun ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Juruselamat kita, kita berpindah dari anak gelap menjadi anak terang, yakni anak Allah. Manusia harus memilih untuk menjadi anak Tuhan, anak terang atau tetap menjadi anak dunia atau anak gelap.

Barang siapa yang percaya kepada Kristus akan menerima terang, kehidupannya akan diterangi-Nya. Sebab Yesus berasal dari atas, turun dari surga, anak Allah yang Tunggal, yang pada-Nya ada terang yang abadi yang dapat mengalahkan kegelapan kekal, sehingga setiap orang yang menerima terang itu dan hidup di dalamnya akan menerima kasih yang kekal dari Allah Bapa, kasih yang berisi pengampunan dosa, hidup dalam anugerah. Maka orang yang menerima terang, terima anugerah juga terpanggil untuk memancarkan terang itu di tengah dunia ini, untuk menarik orang lain keluar dari gelap masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Namun sayangnya ada juga gelap yang tidak menerima terang.

Bagi setiap orang yang menerima terang dari Tuhan memiliki tanggungjawab kepada-Nya yakni hidup dalam kebenaran-Nya meski ada banyak di lingkungannya/dunia ini yang menolak kebenaran dan tidak mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Namun percayalah Tuhan mahatahu, Ia maha mengetahui setiap isi hati, pikiran, dan keinganan manusia. Tuhan tahu setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati dan ia akan menerangi langkahnya untuk mencapai keselamatan jiwa, kini dan nanti. Biarlah hidup kita selalu dalam terang Tuhan, dan marilah senantiasa berjalan dalam terang Tuhan. Amin.

5. Doding Haleluya No. 350:1 “Holong na Hun Bani Tuhan”

Holong na hunbani Tuhan, na roh humbai Jesus in.
Sai totap do marsinondang holongni Tuhanta in
Sai sondangkon ma holong-Ni das bai hagolapan in
Ase haganup pardousa ipaluah Naibata

6. Tonggo Ham Bapanami / Doa Bapa kami

Departemen Persekutuan GKPS