Ibadah Harian Keluarga GKPS
Sabtu, 16 Oktober 2021

1. Doding Haleluya No. 502:1

Diateitupa Bamu, Tuhan Raja Gareja.
Sir-sir Ham marmudu, hanami pagori-Mu
Sai urasi Ham Bapa, ganupan jabolon-Mu
Na gabe parhorja, na gok bani kuasa-Mu
Sai Tonduy Napansing ma, mambere hapentaron.
Na lao pararathon, Ambilan na madear.

2. Tonggo

3. Ayat Harian: 1 Raja-raja 3:9

Halani ai, bere Ham ma hubani jabolon-Mu on uhur na pantas laho manggomgom bangsa-Mu in, ase hubotoh manirang na madear humbani na masambor, ai mintor ise ma na mangasup manggomgom bangsa-Mu na banggal on?
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?

4. Renungan

Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja yang ia inginkan. Tuhan pasti akan mengabulkan permintaan Salomo. Semisal kemuliaan, kekuasaan, kekayaan. Akan tetapi yang Salomo mintakan adalah hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan yakni bangsa Israel. Ia memohon kepada Tuhan hikmat Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi peduli kepada kepentingan rakyatnya yang begitu banyak. Tekanan permohonan Salomo ialah agar dia dapat mengadili perkara orang Israel dengan adil dan benar.

Tuhan mengabulkan doa Salomo, sebagai perwujudan kasih-Nya kepada Salomo. Dia juga menambahkan umur panjang, kekayaan dan kemuliaan. Salomo merespon kasih Tuhan tersebut dengan mengasihi Tuhan bukan sekedar dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan konkret. Apakah bukti nyata Salomo mengasihi Tuhan. Yakni menaati Firman Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, Salomo mensejahterakan umat Tuhan.

Kita bersyukur atas anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Atas segala berkat secara jasmani yakni kesehatan serta kekuatan melakukan pekerjaan kita. Itu semua adalah karena Tuhan mengasihi kita. Dalam permohonan doa kepada Tuhan apakah yang kita minta kepada Tuhan? Tidak jarang kita memohon agar Tuhan berikan kesehatan, rezeki dan lain-lain. Apakah itu salah? Tentu tidak salah. Tetapi alangkah baiknya jika kita meneladani Salomo dalam permohonan doa serta kehidupan yang menaati Firman-Nya. Kita juga memohon kepada Tuhan agar memberikan hikmat bagi kita. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan bukan hanya dengan sekedar kata-kata. Tetapi dengan menaati Firman-Nya, setia beribadah kepada-Nya dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan juga akan senantiasa menambahkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin.

5. Nyanyian Kidung Jemaat No. 432:2 “Jika Padaku Ditanyakan”

Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati,
T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah,
kes’lamatan dalam Kristus Putera-Nya.
K’rajaan Allah penuh kurnia
itu berita bagi isi dunia.

6. Tonggo Ham Bapa Nami/ Doa Bapa kami

Departemen Persekutuan GKPS