Ibadah Harian Keluarga GKPS
Jumat, 3 Desember 2021

1. Doding Haleluya No. 4:1 “Puji Jahowa na Sangap”

Puji Jahowa na sangap anjaha mardohar
Hita ganup na ringgas na megah maruhur
Martumpu rup, marolob-olob ganup, haganupan manisia

2. Tonggo

3. Ayat Harian: Sakaria 2:13

Sip ma ganup dunia on i lobei ni Jahowa! Ai domma hehe Ia humbani ianan hapansingon-Ni ai.
Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan TUHAN, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediaman-Nya yang kudus.

4. Renungan

“Warning” adalah suatu tanda peringatan yang harus dipatuhi. Ketika ada tanda atau seruan untuk sesuatu hal maka setiap orang yang mendengar dan tahu wajib untuk menaatinya. Sebab barang siapa yang abai, akan mendapatkan konsekuensi. Demikian halnya, Allah yang maha pengasih, selalu memberi peringatan kepada umat melalui hamba-Nya, agar mereka beroleh keselamatan dari Tuhan.

Berdiam dirilah karena Allah akan bertindak menurut kehendak-Nya. Ia akan menunjukkan kemahakuasaan dan karya-Nya atas segala makhluk. Segala makhluk di sini berarti secara universal, bahwa seluruh ciptaan Tuhan dan kehidupan manusia, yang secara nyata memiliki banyak kelemahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam hidup, dan semuanya ini harus tunduk, berdiam di hadapan Allah Maha Kuasa. Ia telah bangkit dari tempat kudus-Nya dan semua bangsa akan tunduk, diam dan takjub di hadapan Tuhan segala tuan, Raja segala raja.

Ketika saat itu tiba, segala kebodohan, kesombongan, keangkuhan, keegoisan manusia, dan semua yang melawan, memberontak kepada Tuhan tidak berarti lagi. Segala penganiayaan, penindasan, kekerasan terhadap orang lain akan berakhir. Sebab semua kejahatan dan ketidakbenaran itu tidak akan mampu bertahan di hadapan Tuhan yang kudus.

Tuhan adalah panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Waktu yang begitu lama telah diberikan kepada umat manusia untuk menyadari kehidupannya yang keliru dan bertobat. Sebab tanpa pertobatan mustahil memperoleh keselamatan dari Tuhan. Harinya akan tiba. Dalam masa advent ini, kiranya kita mempersiapkan diri kita dengan tetap menjaga langkah hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai menyesal, sekarang saatnya meninggalkan segala macam kejahatan, berdiam, merenung dan bertobat supaya saat Tuhan datang kita bersukacita sebab kita hidup menurut kehendak-Nya. Amin.

5. Doding Haleluya No. 474:1 “Roh do Au Nuan Marsombah”

Roh do au nuan marsombah hu Bamu Tuhan.
Mansopotkon ganup dousa na borat tumang.
sai holong ma Ham sasap Ham in,
ase ulang au boratan ibaen dousakin.
Holong-Mu tumang, pahampungkon in,
ase au hinsah mardalan hu lambung-Mu in.

6. Tonggo Ham Bapanami / Doa Bapa kami

Departemen Persekutuan GKPS