1. Mandoding Haleluya No. 407:1
Puji ma Jahowa Tuhan Naibata, ai marjumbalang do GoranNi in.
Haganupan jolma sai marsombah ma, sai hagoluhkon HataNi in.
Holsoh haganupan mambur, tubuh ma malasni uhur.
Gok bai pangarapan holong na totap, rap mangolobkon GoranNi in.

 

2. Tonggo

 

3. Ayat Harian: Markus 16:15
“Dob ai nini ma hubani sidea: Laho ma hanima hu sab dunia on, ambilankon hanima ma ambilan na madear in bani sagala na tinompa.”

“Lalu Ia berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.”

 

4. Renungan
Jemaat Tuhan,
nas di atas adalah bagian dari amanat agung Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-murid-Nya untuk mereka lakukan dan untuk umat yang percaya kepada Tuhan Yesus di sepanjang zaman. Perintah untuk “pergilah” tidak hanya dipahami sebagai perintah untuk berangkat ataupun berjalan memberitakan Injil ke dunia ini. Kita juga harus pahami bahwa Injil tidak hanya diberitakan tapi juga harus “hidup menurut Injil” yang telah kita terima dari Yesus. Injil tidak hanya untuk diberitakan, tetapi juga harus dihidupi.

Tuhan menyatakan diri-Nya menjadi manusia, salah satunya adalah untuk memperlihatkan bahwa janji keselamatan-Nya yang telah disuarakan para nabi bukanlah omong kosong. Kebesaran kasih Tuhan kepada manusia tidak hanya kata-kata, tetapi Yesus buktikan itu melalui kehidupan-Nya dan Ia buktikan hingga mati di kayu salib, sehingga perintah Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil tidak hanya sebatas pada bentuk pewartaan yang diucapkan. Begitu juga dengan melihat contoh atau teladan hidup yang dikuasai Injil dalam hidup kita, orang lain sudah mendapatkan berita tentang Injil Kristus.

Perintah Tuhan Yesus berikutnya ialah agar Injil tersebut kita beritakan “kepada segala makhluk.” Artinya, kepada semua ciptaan Tuhan. Injil itu haruslah melekat dalam diri kita, berarti kita tidak memakainya sesuai dengan keinginan kita, tetapi Injillah yang harus berkuasa dalam diri kita. Kita beritakan Injil tanpa memilih-milih orang, keadaan, dan situasi. Kita harus tetap menjadi orang yang dikuasai Injil Kristus, kepada siapapun yang kita jumpai dan apapun yang sedang kita alami. Kita jangan takut untuk mewartakan kabar baik tersebut, sebab Tuhan beserta kita dan turut bekerja bersama dengan kita untuk meneguhkan firman di dunia ini. Amin.

 

5. Mandoding Haleluya No. 299:2
Domma ipilih Tuhanta ge hita, lao manaksihon holongni tongtong.
Domma isuruh Tuhanta ge hita, lao mangkatahon Hata-Ni tongtong.
Laho ma hita misir ma hita, mangambilankon Tuhan parholong in.
Ase maluah homa hasomanta, gabe manggoluh bai Tuhanta in.

 

6. Tonggo Ham Bapanami/Doa Bapa Kami

 

Departemen Persekutuan GKPS