1. Mandoding Kidung Jemaat No. 10:1
Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung,
angkatlah puji-pujian!

 

2. Tonggo

 

3. Ayat Harian: Jeremia 14:7
“Ham Jahowa, anggo adu-adu hajahatonnami dompak hanami, sai mangurupi ma Ham, halani goran-Mu; tongon buei do panundalionnami, dompak Ham do hanami mardousa.”

 

“Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya TUHAN, oleh karena nama-Mu! Sebab banyak kemurtadan kami, kami telah berdosa kepada-Mu.”

 

4. Renungan
Jemaat Tuhan,
Yeremia 14:7 ini adalah bagian dari doa nabi Yeremia. Ia berdoa atas nama bangsa Yehuda sepanjang suatu musim kering yang sangat panjang (masa pemerintahan Raja Yoyakim). Sebab bangsa Yehuda tidak tergerak untuk berdoa, sehingga nabi Yeremia di sini berdoa untuk mereka, supaya menggugah mereka untuk berdoa bagi mereka sendiri. Kemudian menempatkan kata-kata ke dalam mulut mereka, yang dapat mereka ucapkan, dengan harapan akan dikabulkan.

 

Nabi Yeremia dengan rendah hati mengakui kesalahan-kesalahan bangsa Yehuda, termasuk dirinya sendiri, di hadapan Tuhan. Ketidaksetiaan bangsa Yehuda dinyatakan Yeremia dengan mengatakan, “Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu.” Nabi Yeremia mengaku karena banyak kemurtadan mereka, mereka telah berdosa kepada Tuhan. Karena keberdosaan mereka dan tidak adanya pertobatan, maka mereka menerima hukuman berupa terjadinya musim kering yang membuat hidup mereka susah. Jika mereka bertobat, dosa mereka akan diampuni, sebab TUHAN juga adalah Maha Pengampun. Tetapi jika tidak, akan ada hukuman yang lebih parah dari musim kering itu.

 

Melalui nas ini, kita diingatkan agar dengan rendah hati mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan. Doa-doa kita tidak berkenaan di hadapan-Nya jika tidak ada pertobatan dalam diri kita. Bahkan, Tuhan akan memberikan hukuman untuk itu. Namun, Ia juga adalah Maha Pengampun terhadap anak-anak-Nya yang mau bertobat dari dosanya. Melalui Anak-Nya, Yesus Kristus, kita menerima keselamatan. Dalam hidup sehari-hari hidup setia dan taat melakukan firman-Nya. Mari kita senantiasa memohon pertolongan Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan demikian hidup kita menerima berkat Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama dan semua ciptaan-Nya. Amin.

 

5. Mandoding Haleluya No. 151:1
Dong do bah tubuh dear in, bai na mardousa in;
Jenges tumang bah tubuh in, pasonang uhurhin.

 

6. Tonggo Ham Bapanami/Doa Bapa Kami

 

Departemen Persekutuan GKPS