1. Mandoding Haleluya No. 13:1
Sai jolom Ham tanganku, sai togu au;
Ronsi rotap hosahku, parorot au;
Na dong au ra mardalan, sahalak au.
Sai Ham ma, ale Tuhan, manogu au.

 

2. Tonggo

 

3. Ayat Harian: Markus 11:25
“Anjaha anggo jongjong hanima martonggo, sasap hanima ma anggo adong pangkuranginima bani halak, ase isasap Bapanima na i nagori atas ai age salahnima.”

 

“Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.”

 

4. Renungan
Jemaat yang dikasihi Tuhan,
setiap orang percaya akan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doanya, karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa orang beriman. Ini berarti bahwa orang beriman tidak akan terpisah dari kehidupan yang berdoa. Antara doa dan iman tentu mempunyai kaitan yang sangat erat karena iman kitalah yang mengajarkan kepada kita untuk mengakui adanya Tuhan dan iman kita yang mengajarkan bahwa melalui doa kita berbicara kepada Allah untuk menyampaikan ucapan syukur dan permohonan.

 

Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridNya bahwa iman kita akan memampukan kita melakukan banyak hal, termasuk hal yang besar. Dalam Injil Markus ini dikatakan bahwa memindahkan gunung juga dapat kita lakukan di dalam iman, jika kita sungguh percaya kepada Tuhan. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa apapun yang kita doakan atau kita minta kepada Tuhan akan dikabulkan jika kita sungguh-sungguh percaya. Tentu kita akan mengatakan bahwa iman kita akan memampukan kita melakukan banyak perkara jika kita sungguh-sungguh percaya.

 

Dalam ayat harian hari ini diingatkan bahwa segala yang besar yang kita lakukan dan kita minta dalam doa kita harus didasarkan oleh iman. Iman tentu tidak hanya berhubungan dengan Tuhan tetapi juga mempunyai hubungan dengan sesama manusia. Tuhan tidak menginginkan kita baik di mata Tuhan saja, tetapi juga harus mempunyai dampak kepada kehidupan kita secara nyata. Dalam hal ini diajarkan mengenai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Saling mengampuni dalam arti hidup dalam kebersamaan dengan orang lain dengan baik, adalah salah satu bukti keberimanan kita. Karena itu, kita diminta untuk saling menerima dan saling mengampuni.

 

Hari ini kita menerima pengajaran dari Tuhan Yesus agar kita hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Tidak ada gunanya kita kelihatan sangat rohani tetapi kita tetap menaruh benci kepada orang lain. Biarlah hidup keberimanan kita menjadi nyata setiap hari dengan berkomunikasi kepada Tuhan dalam doa dan berkomunikasi yang baik dengan sesama manusia dengan saling menghargai, saling menerima dan saling mengampuni. Amin.

 

5. Mandoding Haleluya No. 307:1
Bani na martonggo ahu, hu Bamu o Tuhankin.
Ajar Ham ma au manjalo ganup na binereMu.
Mangakuhon songon Jesus bani sitarononNin.
Seng rosuhku pasaudonku pitah rosuhMu Tuhan.

 

6. Tonggo Ham Bapanami/Doa Bapa Kami

 

Departemen Persekutuan GKPS