IBADAH HARIAN KELUARGA GKPS

SABTU 06 AGUSTUS 2022

 

  1. Mandoding Haleluya 204:1

Tatap hanai on na humpul ijon

Sihol do pujion nami layak-Mu o Tuhannami

Tatap hanai on, na humpul ijon.

  1. Tonggo

 

  1. Ayat harian : Sakaria 14:7

Anjaha layur ari ai, Jahowa do sibotoh ai, seng songon arian, seng songon borngin; tapi marayak bodari lihar ma use.

Tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh TUHAN dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malampun menjadi siang.

 

  1. Renungan :

Jemaat yang dikasihi Tuhan,

Siapakah diantara kita yang tidak mengakui keperkasaan dan keagungan Tuhan? Tentu kita semua pasti mengakui keperkasan dan keagungan TUHAN. Dalam Firman Tuhan ini, Zakharia nabi yang diutus oleh Tuhan, memberikan pengharapan kepada bangsa Israel yang tertawan di Babel. Berita pengharapan dari Tuhan itu adalah akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, jarahan yang dirampas dari bangsa Israel akan dibagi-bagikan. Pada Hari Tuhan terjadi pembalikan kejahatan manusia. Ia akan menegakkan kekuasaan-Nya atas bangsa-bangsa yang ditandai dengan menjejakkan kaki-Nya diatas bukit Zaitun dan meluputkan umat-Nya dengan melakukan perbuatan yang heran. Tuhan akan memerintah sebagai Raja dan menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan-Nya.

Dari kota Yerusalem akan mengalir keselamatan yang tanpa henti, yang meliputi seluruh bumi, sehingga hanya Tuhan saja yang disembah. Yerusalem sebagai kota Allah akan dipulihkan dan dimuliakan. Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang menyerang Yerusalem. Segala macam bentuk kejahatan yang pernah ada akan ditiadakan.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang mengalami atau menyaksikan kejahatan, wabah Covid-19 terjadi di sekitar kita. Apakah itu membuat anda meragukan TUHAN? Apakah Tuhan tidak berdaya? Memang kejahatan tampaknya berdaya. Tetapi jangan bimbang! Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kejahatan memang ada dan sedang melebarkan pengaruhnya, tetapi semua dalam kendali Tuhan yang berdaulat. Saatnya akan tiba, kita akan melihat pemerintahan TUHAN, kita ditegakkan secara mutlak, kejahatan pun akan ditumpas habis. Hidup kita tetap setia dalam mengikut Tuhan. Kekuatan dari firman-Nya memampukan kita untuk melayani, mengampuni dan mengasihi lebih sungguh demi kemulian nama-Nya. Keluarga kita semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.

  1. Mandoding Haleluya 80:1

Ham o Tonduy Napansing in, masuki uhurnami bei,

papansing uhurnami.

Ham sondang na hun surga in, sondangi uhurnami bei, pamalas uhurnami.

Ase masa gabe Hata-Mu ma dalanonkon nami,

uhur-Mu ma hubennami.

  1. Tonggo Ham Bapanami / Doa Bapa Kami.

Departemen Persekutuan GKPS.