1. Mandoding Haleluya No. 407:1
Puji ma Jahowa Tuhan Naibata, ai marjumbalang do Goran-Ni in.
Haganupan jolma sai marsombah ma, sai hagoluhkon Hata-Ni in.
Holsoh haganupan mambur, tubuh ma malas ni uhur.
Gok bai pangarapan holong na totap, rap mangolobkon Goran-Ni in.

 

2. Tonggo

 

3. Ayat Harian: Joel 2:27
“Botohon nasiam ma, na i tongah-tongah ni Israel do Ahu, anjaha Ahu do Jahowa, Naibata nasiam seng dong na legan; anjaha seng be marhabadoron bangsa-Ku, sadokah ni dokahni.”

“Kamu akan mengetahui bahwa Aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa Aku ini, TUHAN, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain; dan umat-Ku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.”

 

4. Renungan
Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita melihat sifat Tuhan yang sejati kepada bangsa Israel, yakni: kasih, kesabaran, dan kasih setia. Ketika Ia menjatuhkan hukuman, pada saat yang sama Ia “menyesal” karena hukuman-Nya. Arti “menyesal” di sini mungkin mirip dengan orang tua yang amat mencintai anak-anaknya dan mau tidak mau harus memberikan hukuman demi kebaikan. Jika hukuman itu tergolong keras dan yang mendapat hukuman kemudian menyesal, wajar-wajar saja muncul semacam penyesalan, atau lebih tepatnya rasa sedih. Tuhan juga dapat berubah hati, sebab bagaimanapun di dasar hati-Nya terdapat kasih dan pengampunan. Perubahan hati-Nya selalu berarti pembaharuan. Ketika umat kembali kepada-Nya, Ia pun kembali kepada umat-Nya. Tuhan memperbaharui janji-Nya dan mengubah secara radikal kehidupan umat-Nya dari situasi yang mengenaskan dan mengajak umat-Nya untuk meyakini pemulihan yang dikerjakan-Nya setelah mereka kembali kepada-Nya.

Tuhan menegaskan bahwa tujuan utama pertobatan umat-Nya bukanlah karena pemulihan fisik atau kelimpahan material. Tapi tujuan utama pertobatan umat-Nya itu adalah agar mengetahui bahwa TUHAN ada di antara umat-Nya dan Dialah Allah mereka, bukan yang lain. Dasar dan tujuan sejati bagi pemulihan yang dijanjikan-Nya tetaplah ikatan perjanjian dengan-Nya. Kita juga sebagai umat-Nya telah menerima pengampunan-Nya melalui Kristus. Hidup kita menjadi ciptaan baru. Itu hanyalah karena kasih, kesabaran, dan kasih setia-Nya bagi kita umat-Nya, sehingga hidup kita dipulihkan secara holistik. Tapi tujuan utamanya adalah agar semua mengetahui bahwa TUHAN ada di antara kita, hanya Dialah TUHAN yang kita sembah dan muliakan dengan sepenuh hati. Allah tidak pernah menghitung betapa besar berkat materi yang dicurahkan bagi umat-Nya yang bertobat. Lebih berharga bagi Tuhan adalah pertobatan umat-Nya daripada berkat yang dicurahkan. Amin.

 

5. Mandoding Haleluya No. 238:6
Mangirikhon Ham, Tuhanku sai malas ma uhurhin;
Sai totap ma in padanku! Amen, saud ma Hata in!

 

6. Tonggo Ham Bapanami/Doa Bapa Kami

 

Departemen Persekutuan GKPS