1. Mandoding Haleluya No. 308:1
Jesus na manobus ahu sai tangihon au.
Ulang lupa Ham hubangku tatap Ham ma au.
Jesus, Jesus sai tangihon au.
Ulang lupa Ham hu bangku pasu-pasu au.

 

2. Tonggo

 

3. Ayat Harian: Jesaya 61:11
“Ai songon tanoh na manubuhkon suan-suanan, anjaha songon pohon na mambahen martumbor bonih na sinaburhon hujai, sonai do Jahowa patubuhkon hapintoron ampa puji-pujian i lobei ni ganup bangsa parbegu.”

“Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa.”

 

4. Renungan
Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita dapat mempelajari dari Alkitab bahwa kehidupan kita tidaklah terlepas dari kebaikan dan kemurahan Allah. Kita tidak akan mampu mengangkat diri kita dari keterpurukan dan dari hukuman akibat dosa yang kita perbuat. Namun kesaksian Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang baik itu mampu mengangkat dan menyelamatkan kita, seperti yang Ia lakukan kepada umat pilihanNya Israel.

Dalam kitab Yesaya kita membaca bahwa Allah tetap berlaku adil dan benar kepada siapa saja. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihanNya juga diperlakukan sama oleh Tuhan dalam hal kebanaran dan keadilan ini. Itu sebabnya ketika bangsa itu menunjukkan ketidaksetiaanNya, maka Allah menghukum mereka dengan membiarkan bangsa Babel mengalahkan dan menawan mereka. Pembuangan Babel adalah salah satu cara Allah menunjukkan keadilanNya.

Tetapi meskipun Allah menghukum bangsa itu dengan cara pembuangan ke Babel, Allah tetap menunjukkan kasihNya dengan melindungi mereka dari tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh bangsa Babel. Allah tidak langsung membawa mereka kembali ke Yudea, tetapi tetap berada di Babel sambil tetap melindungi dan memberkati mereka. Inilah cara Allah menyatakan diriNya kepada bangsa itu sampai akhirnya mereka kembali dibawa pulang ke Yerusalem.

Kebaikan dan kemurahan Allah kepada bangsa Israel pun digambarkan seperti bumi memancarkan tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih. Seperti itulah kebenaran akan ditunjukkan Allah kepada bangsa Israel di hadapan bangsa-bangsa. Bangsa Israel akhirnya akan dimenangkan oleh Tuhan dari segala keterpurukan dan kelemahannya karena karya Allah. Inilah yang membuat kita ikut bersyukur dan memuji Allah yang begitu baik. Amin.

 

5. Mandoding Haleluya No. 240:2
Ai hatundalan na botul do Ham o Naibatangku.
Ai Ham do na tongtong bujur mambaen hagoluhanku.
Ham na gogoh sai saud do sinintaMu o Tuhan.
Torsa do haganupan.

 

6. Tonggo Ham Bapanami/Doa Bapa Kami

 

Departemen Persekutuan GKPS