1. Mandoding Haleluya No. 237:1
Roh ham bai Jesus, roh ham botul, tangar hata-Ni jalo bujur.
Na roh do Jesus pagoluh ham, asal porsaya ham.
Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe;
Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.

 

2. Tonggo

 

3. Ayat Harian: Sepanya 3:17
“Jahowa, Naibatamu do i tongah-tongahmu, puanglima, sibere hamonangan. Marpangulaki do uhur-Ni marholong ni uhur bam.ΚΌ Malas tumang do uhur-Ni mangidah ho anjaha marolob-olob,”

“Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai,”

 

4. Renungan
Jemaat yang dikasihi Tuhan,
nas hari ini adalah ayat Alkitab yang sangat menguatkan dan memberikan semangat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita lemah, berbeban berat, atau tidak memiliki kepastian bagaimana menghadapi tantangan dan pergumulan hari ini maupun hari yang akan datang, marilah kita memegang janji Tuhan dalam Zefanya 3:17 ini karena ayat ini dipenuhi dengan kebenaran dan janji-janji Allah.

Pada hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, “TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.” Allah tidak hanya menjanjikan bahwa Dia selalu hadir di tengah-tengah kita menemani dan menolong kita, akan tetapi kita juga diberi jaminan bahwa Dia adalah Pahlawan yang memiliki kuasa dan kekuatan yang memberikan kemenangan bagi kita menghadapi apapun dalam hidup kita. Kita dapat berseru memanggil nama-Nya di manapun, kapan pun dan untuk tujuan apa pun serta yang pasti Dia selalu ada dan hadir bagi kita. Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatasi segala sesuatu, termasuk apa pun tantangan dan pergumulan hidup yang mungkin sedang kita hadapi. Dia akan menyelamatkan dan memberi kemenangan. Dimana pun kita berada, apa pun yang kita kerjakan, Allah selalu berkuasa menyelamatkan dan memenangkan kita. Dia sangat mengasihi kita begitu besar, sehingga Dia mengutus Anak-Nya yang Tunggal ke dunia untuk menebus kita dari dosa dan kematian.

Bukan hanya itu saja melainkan dikatakan juga bahwa, “Ia bergirang karena engkau dengan sukacita.” Itu berarti bahwa kasih, sukacita, damai yang ada pada kita adalah sesuatu yang originalitasnya dari Tuhan yang menciptakan kita. Semuanya itu adalah bersumber dari Allah yang memang hakekat-Nya adalah kasih dan sukacita. Oleh karena itu, sukacita yang dimiliki orang percaya berasal dari dalam dan tidak tergantung dan dipengaruhi situasi kondisi tetapi berakar dan berdasar pada pengenalan dan iman kita kepada Yesus Kristus sumber sukacita dan kasih. Itulah sebabnya dikatakan, “Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya.” Oleh karena itu, kita dapat bersandar pada-Nya karena hanya Dialah sumber pembaharuan bagi kita. Tidak ada yang kurang bila kita tetap bersama Tuhan. Walaupun beban hidup kita berat, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, namun marilah kita tetap mengingat kasih Tuhan bagi kita dan waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk menolong kita, sehingga kita menemukan damai dan pembaharuan hidup. “Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai.” Allah bersukacita atas kita maka marilah kita juga senantiasa bersukacita karena bila Allah senang melihat kita dan menjadi sahabat kita, siapakah yang dapat melawan dan mengalahkan kita? Berbahagialah orang yang dikasihi Tuhan. Amin.

 

5. Mandoding Haleluya No. 241:1+3
Malas do tong uhurhon, bani Jesus na tongtong,
mangindahi hajolmaon, ase Ia paluahkon,
jolma manisia in, humbai hamagouan in.

Malas do tong uhurhon ai parrupei au tongon.
Bani arta na maharga, pinarbagah ni Tuhanta;
Bai ganup na bujur in, mangirikkon Jesus in.

 

6. Tonggo Ham Bapanami/Doa Bapa Kami

 

Departemen Persekutuan GKPS