1. Mandoding Haleluya No. 448:1
Mantin ni in do hape padan ni Tuhan Jesus.
Pamalas uhur tene bai ganup na tinobus.
Dear tumang padan-Nin na gabe sijoloman.
Patoguh uhur do in bai na marpangarapan.
Sai hagoluhkon ma in baen rudang hajengeson.
Ase sonang ham ijin gok Tonduy Hasintongan.
Hinalayak-Ni do in pasirsir haluahon.
Janah damei uhurmin jumpahan hagoluhan.

 

2. Tonggo/Doa

 

3. Ayat Harian: Psalmen 91:16
Sai pabosuron-Ku do ia sayur matua, anjaha pataridahononKu hatuahon-Ku bani.

Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku.

 

4. Renungan
Pengalaman hidup pemazmur bersama Tuhan yang sangat indah dibagikan kepada seluruh umat melalui tulisan pada kitab Mazmur pasal 91 ini. Pemazmur ingin agar seluruh umat juga merasakan indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Tentu tujuan yang mulia ini dilakukan pemazmur dengan tujuan agar umat itu tidak mencari atau mengandalkan kekuatan lain yang tidak mungkin bisa didapatkan seperti hidup bersama Tuhan.

Tuhan telah menunjukkan dalam perjalanan kehidupan umat-Nya sejak dari Mesir sampai menuju Kanaan bagaimana Allah melindungi mereka dari segala tantangan dan ancaman. Tentu selain perlindungan yang membuat mereka dapat berjalan sampai ke tujuan yaitu tanah perjanjiian, Allah juga menyediakan apa yang diperlukan oleh mereka. Inilah kesaksian iman yang diungkapkan dalam Mazmur 91 ini.

Dalam ayat harian hari ini, juga diperjelas tentang kehidupan bersama dengan Tuhan ternyata tidak hanya menyangkut perjalanan saat ini atau masa lalu, tetapi juga tentang kehidupan yang akan datang. Tuhan yang adalah pemilik seluruh perjalanan kehidupan ini juga akan menganugerahkan kepada kita masa depan dan keselamatan. Hal ini digambarkan dengan panjang umur yang akan diberikan Tuhan sehingga kita akan melihat karya Tuhan yang lebih hebat lagi dalam hidup ini.

Perjalanan hidup kita sejak awal, sesungguhnya sudah diberkati oleh Tuhan, namun terkadang kita tidak merasakan atau mengimani sehingga kita merasa bahwa itu adalah hal yang wajar terjadi dalam hidup kita. Ternyata sejak awal, sekarang dan yang akan datang Tuhan tidak berhenti menyatakan perbuatan-Nya yang luar biasa bagi hidup kita. Tentu hal ini perlu juga kita sampaikan kepada orang lain sehingga mereka juga merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Amin.

 

5. Mandoding Haleluya No. 350:1
Holong na humbani Tuhan na roh humbai Jesus in.
Sai totap do marsinondang holong ni Tuhanta in.
Sai sondangkon ma holong-Ni das bai hagolapan in.
Ase haganup pardousa ipaluah Naibata.

 

6. Tonggo Ham Bapanami/Doa Bapa kami

 

Departemen Persekutuan GKPS