1. Mandoding Haleluya No. 407:1
Puji ma Jahowa Tuhan Naibata, ai marjumbalang do GoranNi in.
Haganupan jolma sai marsombah ma, sai hagoluhkon HataNi in.
Holsoh haganupan mambur, tubuh ma malas ni uhur.
Gok bai pangarapan holong na totap, rap mangolobkon Goran-Ni in.
2. Tonggo
3. Ayat Harian: Psalmen 140:14
“Tongon, sai pujion ni halak parpintor do goran-Mu, anjaha halak sibujur uhur do marianan i lobei-Mu.”
“Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu.”
4. Renungan
Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Daud dalam Mazmur 140 ini memohon agar Tuhan memberikan perlindungan kepadanya dari orang-orang jahat. Selanjutnya, ia memohon agar Tuhan menjaganya terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkannya. Doa yang disampaikan Daud adalah dijiwai kepercayaan yang mendalam. Baginya, Tuhan adalah Allahnya. Ia seperti mengingatkan Tuhan akan karya keselamatan yang telah dikerjakan kepadanya. 
Pemazmur juga berdoa agar orang fasik dihukum oleh Tuhan. Permohonan ini keluar dari suatu keyakinan iman bahwa “pemfitnah tidak akan menetap di negeri.” Ada keyakinan iman pemazmur dengan Tuhan menghukum musuh-musuhnya dan mereka tidak dapat lagi meninggikan kepala atau menjadi sombong. Bencana yang mereka ucapkan akan menimpa diri mereka sendiri. Pemazmur sekali lagi menunjukkan bahwa jeritan permohonan seluruhnya dijiwai oleh kepercayaan yang mendalam dan oleh suatu pengharapan yang memberi sukacita. Pemazmur yakin dan percaya  bahwa Tuhan akan memberi keadilan dan membela perkara orang yang tertindas dan miskin. Doanya akan didengarkan, dan ia akan bersukacita lagi memuji Tuhan di dalam jemaah. Ia akan diam di hadapan Tuhan, menetap di tanah perjanjian. 
Pada saat ini, orang Kristen juga menghadapi orang-orang jahat yang mau menjatuhkan dengan fitnah dan penipuan. Dalam menghadapi hal-hal tersebut dapat membuat panik serta kegelisahan hidup. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah dan putus asa. Tetapi mari kita sampaikan dalam doa, memohon kepada Tuhan agar memberikan perlindungan terhadap serangan dari orang-orang jahat tersebut. Kita yakin dan percaya, Tuhan akan memberikan perlindungan dan akan membela kita pada saat-Nya. Doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Kita dapat bersukacita memuji nama-Nya dan berdiam di hadapan-Nya. Selanjutnya kita juga menyaksikan keadilan Tuhan dengan sukacita. Amin. 
  
5. Mandoding Haleluya No. 299:1
Domma ihopkop Tuhanku tonduyhu ase maluah tonduyhu tongtong.
Domma isasap Tuhanku dousangku ase manggoluh tonduyhu tongtong.
Malas uhurhu megah uhurhu lao pasangapkon Tuhan bai goluhkon.
Nai ma hapeni holong ni atei-Ni hita pe patut marholong tongtong.
6. Tonggo Ham Bapanami/Doa Bapa Kami
Departemen Persekutuan GKPS