1. Doding: Haleluya No. 1:1
Jahowa sihol pujionku, ai Ham do Naibata Sitompa au.
Sai suruh Tonduy-Mu hu bangku, mangajar au mamuji goran-Mu.
Marhitei-hitei Jesus AnakMu, ase dear dodingku hu Bamu.

 

2. Tonggo

 

3. Ayat harian: Lukas 16:10
“Anggo hatengeran ni uhur halak bani na otik, hatengeran ni uhur do ia age bani na buei, anjaha anggo geduk ia bani na otik, geduk do homa age bani na buei.”

“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.”

 

4. Renungan
Jemaat yang dikasihi Tuhan,
ayat renungan hari ini adalah sebagian perkataan Tuhan Yesus tentang bendahara yang bijak, yang disampaikan kepada para murid-Nya dan pengikut-Nya. Melalui perumpamaan tersebut Ia ingin mengajarkan kepada mereka tentang menjadi setia dalam perkara-perkara kecil. Hal tersebut dimaksudkan Tuhan Yesus adalah dengan menunjuk pada seseorang yang memakai “benda-benda” yang ada di dunia ini, termasuk salah satunya dalam hal menggunakan harta dan duit. Kepada pengikutNya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak menjauhkan diri dari hal-hal mengurus perkara dunia dengan keuangan (hal dunia). Namun Ia mengajarkan agar mengelola duit itu untuk menguntungkan bukan hanya bagi dirinya namun juga bagi sesama.

Keluarga Kristen disebut juga sebagai “gereja na etek-etek” yang dipercayakan tugas dan tanggung jawab bekerja serta dapat memperoleh perolehan dari situ berupa uang dan lain-lain. Dari pengajaran Tuhan Yesus hari ini, melalui nas renungan, kita diingatkan untuk mengandalkan hikmat Tuhan dalam mengelolanya. Agar semuanya bukan hanya menjadi kepentingan kesenangan sementara saja, tetapi juga untuk mendukung hal-hal yang rohani, bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, sehingga ada dampak dari perkataan dan perbuatan kita untuk masa kini dan akan datang.

Maka marilah kita setia dalam hal-hal yang kecil dengan memberikan pertanggungjawaban yang akuntabel. Dalam kesetiaan tersebut, pimpinan akan memberikan pekerjaan yang lebih besar lagi. Inilah pengajaran yang dapat kita renungkan dan lakukan pada kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat, yaitu agar setialah dalam perkara-perkara kecil, dengan demikian juga dalam perkara besar. Benar dalam perkara kecil, maka kita juga akan benar dalam perkara besar. Tentu semua dapat kita lakukan hanya dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Karena itu semua adalah dalam rangka melakukan kasih Tuhan kepada sesama dan dalam rangka agar semua memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebagai sumber berkat jasmani dan rohani. Amin.

 

5. Doding: Haleluya No. 207:1
Bere Ham ma hatorangan, hapentaran mangarusi hata-Mu.
Ampa mata na mangidah pakon uhur na mambotoh dalan-Mu.
Ase tongtong mandompakkon bohi-Mu hanai mardalan,
ase igomgomi Tonduy-Mu hanami.

 

6. Tonggo Ham Bapanami/Doa Bapa Kami

 

Departemen Persekutuan GKPS