Hari: 29 April 2021

IBADAH HARIAN KELUARGA GKPS Jumat, 30 April 2021

Ibadah Harian Keluarga GKPS Jumat, 30 April 2021 1. Doding Haleluya No. 118:1-2 “Tuhan Jesus Siparmahan” Tuhan Jesus Siparmahan ganup biri-biri do. Jesus gok Bamu uhurhu, sai irikkononku Ham Sai irikkononku Ham, sai irikkononku Ham. Jesus gok Bamu uhurhu, sai irikkononku Ham. Bai musimni sipangagou, Ham panjaga na gogoh. Anggo bokas-Mu hu tonggor, sai irikkononku […]