Hari: 22 April 2022

IBADAH HARIAN KELUARGA GKPS: Sabtu, 23 April 2022

1. Mandoding Kidung Jemaat No. 10:1 Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian!   2. Tonggo   3. Ayat Harian: Jeremia 14:7 “Ham Jahowa, anggo adu-adu hajahatonnami dompak hanami, sai mangurupi ma Ham, halani goran-Mu; tongon buei do panundalionnami, dompak Ham do hanami […]