Hari: 21 Oktober 2020

IBADAH HARIAN KELUARGA GKPS Kamis, 22 Oktober 2020

Ibadah Harian Keluarga GKPS Kamis, 22 Oktober 2020 1. Doding Haleluya No 141:1+5 Jesus, Raja ni Kuria, na pansing janah porsaya. Pasu-pasu Ham au on. Sai papuho Ham uhurhu, mangirikkon Ham Rajangku, Pargogohi Ham au tong, pargogohi Ham au tong. Sai pauli Ham Kuria, ‘se harosuh-Mu isura haganup pagori-Mu; Halak na toruh maruhur na magigi […]